Bởi {0}
logo
Dongguan Shuangxin Industry Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Sản Phẩm phần cứng (Dập Một Phần, Tự Động Máy Tiện & CNC Các Bộ Phận Chuyển, CNC Phần Phay, Mùa Xuân, trục, Fastener)
Annual Export US $4,772,861Competitive OEM factoryGood Reputation SupplierRepeat Buyers Choice
mùa xuân loạt
Cnc& tiện các bộ phận
dập các bộ phận
Bolt &Nuts& Screws Fasteners